CxOnsulting omaa vahvan kokemuksen ja tarjoaa näkemyksiä laaja-alaisesti energia-alaan ja teollisiin B2B-palveluihin liittyen.

Tavoitteenamme on aina asiakkaan menestymisen edesauttaminen. Toimimme asiakkaamme kanssa erilaisissa liiketoiminnan kehityshankkeissa, kuten strategiatyössä ja toiminnan tehostamisessa. Avustamme myös käytännön hankkeissa kuten teknisten ratkaisujen ja palvelujen määrittelyissä, suunnittelussa, hankinnassa sekä päivittäisessä hallinnassa. 

Palvelumme skaalautuvat pienistä käytännön päivittäisistä tarpeista laajoihin kokonaisuuksiin,  yritys- ja  liiketoimintalaajuisesti. Käytettävissä on laaja-alainen osaajien verkosto sovitettuna kunkin asiakastarpeen mukaisesti.


Suomi osana Pohjoismaista energiamarkkinaa on avoimien energiamarkkinoiden edelläkävijä ja osaamisemme perustuukin markkinoiden muutosten tuomien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen eri liiketoiminnoissa.

Meissä yhdistyy liiketoimintojen johtamisen ja kehittämisen sekä toimialan tiedonkäsittelyn vahva osaaminen. Ohessa on avainsanoja eri palvelualueisiimme liittyen.

Palvelemme kattavasti esimerkiksi B2B-palveluliiketoimintojen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi meillä on vahva osaaminen energianhallinta- ja energiamarkkinapalveluihin, tietojärjestelmä-, IoT- ja mittausratkaisuihin ja monipuolisesti tiedon tehokkaaseen jalostamiseen ja hyödyntämiseen liittyen. Energiatehokkuus- ja kysyntäjoustoratkaisut, sekä hajautetun energiantuotannon kuten aurinko- ja tuulivoimaratkaisujen valvonta-, tiedonhallinta ja energiamarkkinaratkaisut ovat kasvava toiminta-alueemme.

Palvelualueitamme

Energia Voima Markkinat Sähkömarkkinat Energianhallinta 24/7 Kysyntäjousto Sähkö Lämpö Kaukolämpö DHC Lämpöpumppu Jäähdytys Uusiutuvat Energiatehokkuus Aurinko Konsultointi Palvelu Projekti Asiantuntija B2B Palveluliiketoiminta Analytiikka Tietojärjestelmä Ulkoistus Liiketoiminta Strategia Kehitys Kansainvälistyminen Tehokkuus Kasvu M&A Voimala Verkko Jakelu Myynti Kiinteistö Kulutus Teollisuus Kauppa ICT IT Tietojärjestelmä Tietoliikenne EMS EHJ EDM ATJ CIS SCADA DMS RTU AMR IoT